POMAGAMY
W NEGOCJACJACH
UMÓW PRAWNYCH

NA RYNKU
PRAWNICZYM
OD 2007 ROKU

O NASKancelaria LexControl działa na podkarpackim rynku prawniczym od kilkunastu lat.

Jesteśmy polską kancelarią świadczącą kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób prawnych jak i indywidualnych klientów.

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI
Naszym głównym celem jest najwyższy poziom merytoryczny oferowanych usług prawnych. Indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia, dostosowując naszą obsługę do potrzeb i wymagań naszych klientów.
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ STARANNOŚCI
Państwa zaufanie i satysfakcja są dla nas najważniejsze, dlatego jednym z naszych czołowych założeń jest pełne zaangażowanie w poziom świadczonych usług.

SPECJALIZACJEDORADZAMY W SZEROKIM
ZAKRESIE USŁUG PRAWNYCH

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE
- odszkodowania - dochodzenie roszczeń pieniężnych - naprawienie szkody - postępowanie egzekucyjne - ochrona dóbr osobistych - prawo konsumenckie - błędy medyczne
PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE
- rozwody - separacje - podział majątku - alimenty - pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej - ustalenie kontaktów z dzieckiem - opieka i kuratela - ubezwłasnowolnienie
PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI
- nabycie prawa własności - zasiedzenie nieruchomości - zasiedzenie służebności - zniesienie współwłasności - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
PRAWO KARNE

PRAWO KARNE

PRAWO KARNE
- występowanie w postępowaniu przygotowawczym w roli obrońcy i pełnomocnika - reprezentacja w sprawach karnych w roli obrońcy oskarżonego - reprezentacja w sprawach karnych w roli pełnomocnika pokrzywdzonego - sporządzenie prywatnego akt oskarżenia - konstruowanie strategii procesowej
PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE
- skarga do sądu administracyjnego - odwołanie od decyzji administracyjnej - zażalenie na postanowienie - bezczynność organu administracyjnego - nieważność decyzji administracyjnej
OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
- zakładanie spółek - umowy handlowe - windykacja - zabezpieczenie kontraktów
RYNEK WSCHODNI

RYNEK WSCHODNI

RYNEK WSCHODNI
- zakładnie spółek dla klientów rynku wschodniego - legalizacja zatrudnienia i pobytu - pomoc prawna w sytuacji zakazu wjazdu do strefy schengen - reprezentacja przed przedsiębiorcami - pomoc prawna tłumacza
PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE
- uczesnictwo w czynnościach sprawdzających, w szczególności dotyczących zwrotów, VAT oraz nadłpat (VAT, PIT, CIT) - sporządzanie pism w ogólnych sprawach podatkowych (wnioski, podania, wyjaśnienia) - reprezentowanie w sprawie wniosków dot. wydawania zaświadczeń - reprezentowanie w kontrolach podatkowych i kontrolach celno - skarbowych - reprezentowanie w postepowaniach podatkowych i odwoławczych - konsultacje w dziedzinie odliczeń w zakresie podatku VAT - sporządznie skarg i kasacji na etapie działań przed sądami administracyjnymi - sporządznie wniosków o wydanie interpretacji przez KIS - sporządzanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE
- audyt w zakresie składanych dokumentów dot. VAT - reprezentacja przedsiębiorców zagrożonych procederem karuzel VAT - analiza opodatkowania transakcji (PIT, CIT, VAT) - weryfikacja transakcji pod kątem nadużycia prawa - reprezentowanie w trybach nadzyczajnych (uchylenie i zmiana decyzji, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności) - reprezentowanie w sprawie naruszenia tajemnicy skarbowej i w postępowaniu karnym skarbowym - konsultacje podatkowe u klienta

KONTAKT I LOKALIZACJAJesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku

TELEFON
512 866 808
GODZINY OTWARCIA
Pon. - pt. : 9.00-17.00
ADRES
ul. Grunwaldzka 4, Rzeszów
EMAIL
sekretariat.rzeszow
@lexcontrol.pl
http://lexcontrol.pl/wp-content/uploads/2021/05/logo_lexcontrol_bright.png
ul. Grunwaldzka 4, Rzeszów
512 866 808
sekretariat.rzeszow@lexcontrol.pl

Śledź nas na:

Copyright © LexControl 2021